In september 2020 staat er een nieuwe sporthal in Waarland!

En wij als Con Amore willen hier graag gebruik van maken...

          • Heb je ideeën voor bepaalde sporten die Con Amore aan kan bieden?
          • Ben je een gymjuf, ken je een gymjuf?
          • Heb je interesse in een bestuursfunctie?
          • Wil je een andere sportles geven?
          • Bruis je van andere ideeën voor Con Amore?

Kun je op één van deze vragen 'ja' beantwoorden:

Mail naar conamorewaarland@gmail.com

 

       


Welkom op de website van Con Amore Waarland. 

         

      


                                                                                         


Aanmelden nieuwe leden / afmelden leden

Afmelden voor het nieuwe seizoen, via de mail, jaarlijks voor 15 mei:

conamorewaarland@gmail.com

Bij te late afmelding (na 15 mei ) zijn wij genoodzaakt € 25,- administratie-, KNGU kosten in rekening te brengen.

 

 

Iedere 4e vrijdag van de maand

wordt uw oud papier opgehaald.

mail: conamorewaarland@gmail.com


Privacyverklaring