Bestuur Con Amore

 alle bestuursleden zijn bereikbaar via: conamorewaarland@gmail.com

voorzitter

penningmeester/

secretaris / ledenadministratie

 

 Linda Ruigrok

Andries Dekkerweg 4

1738 DJ Waarland        0226 - 423331


wedstrijdsecretariaat

contact W4

Petra van der Gulik

Houtwerf 14

1738 AH  Waarland 

  

Notuliste

Karen Duin

Veluweweg 25 

1738 BD  Waarland      0226 - 422348

lidMarielle Dekker 

Houtwerf 12

1738 AH  Waarland 

Oudpapier-coordinatoren

Arjan en Petra Zutt

Anjerstraat 9

1738 CM  Waarland       0226 - 420950